M'k it count

Elektronisch deponeren jaarrekening bij Kamer van Koophandel verplicht vanaf boekjaar 2016

 

Wetsvoorstel ‘Elektronisch deponeren van bescheiden in het Handelsregister’ door Eerste Kamer aangenomen

 

Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat de jaarrekening niet meer op papier aangeleverd kan worden vanaf boekjaar 2016. Voor rechtspersonen in de bedrijfsklasse middelgroot geldt deze verplichtstelling pas vanaf boekjaar 2017 en voor grote rechtspersonen vanaf boekjaar 2019.

 

Elektronisch deponeren

Elektronisch deponeren kan op twee manieren. Met SBR-software kunnen gegevens gemakkelijk, system-to-system uit de administratie worden gehaald en als jaarrekening worden aangeleverd bij de Kamer van Koophandel. De gegevens kunnen worden hergebruikt voor verschillende financiële rapportages, zoals aan de Belastingdienst, CBS en verschillende banken. Voor ondernemers in de bedrijfsklasse micro en klein die geen SBR-software hebben, bestaat er het alternatief: de online service ‘Zelf Deponeren Jaarrekening’ (ZDJ). Ondernemers voeren de gegevens van de jaarrekening dan handmatig in in ZDJ en versturen deze vervolgens op een snelle en veilige manier. Om gebruik te maken van de online service is een eHerkenningsmiddel van minimaal niveau 2 nodig.

 

Deponeren via intermediair

Financieel intermediairs, zoals accountants- en administratiekantoren, die voor hun klanten de jaarrekening deponeren, dienen dit vanaf boekjaar 2016 met SBR (system-2-sytem vanuit de software) te doen. Een deel van de intermediairs deponeert al jaarrekeningen op deze manier. Intermediairs die nog niet met SBR deponeren hebben financiële software nodig, die geschikt is om de administratie in te richten en om rapportages te maken. SBR maakt gebruik van Digipoort, het beveiligde digitale kanaal van de overheid. Om berichten via Digipoort te kunnen versturen en ontvangen, is een PKIoverheid services servercertificaat nodig.

 

>TERUG

 

© 2015 MK

 Privacyverklaring - Disclaimer - Website by Hamers