M'k it count

Akte van levering geen factuur voor de btw

 

Wanneer een ondernemer aan een andere ondernemer een document doet toekomen waarin een betaling wordt gevorderd, heeft dit document voor de btw de status van factuur. Na een recente uitspraak van de Hoge Raad geldt dit niet voor een notariële akte van levering.

 

Gerechtshof

Op zich lijkt dat logisch: in een akte van levering wordt immers geen betaling gevorderd. Desondanks oordeelde het Gerechtshof eerder anders, omdat de notaris bij de btw-belaste levering van een onroerende zaak in de akte de verkoopprijs en het verschuldigde btw-bedrag opneemt. De Hoge Raad komt met zijn recente uitspraak overigens terug op uitspraken die werden gedaan in 1984 en ’89.

 

Veel gewicht

Voor kopers van onroerende zaken heeft voornoemde uitspraak veel gewicht: om de btw te kunnen aftrekken, moet een koper ervoor zorgen dat de verkoper hem voorziet van een factuur die aan alle eisen voldoet. Een notariële akte van levering volstaat niet meer.

 

  • Om bij aankoop van een onroerende zaak btw te kunnen aftrekken, moet een koper een juiste factuur overleggen.
  • Om btw te kunnen aftrekken, volstaat een notariële akte van levering niet meer, ondanks dat hierin het btw-bedrag is opgenomen.

 

>TERUG

 

© 2015 MK

 Disclaimer - Website by Hamers