M'k it count

Nieuws

 

Download hier de eindejaarstips en aandachtspunten 2016/2017 van het Register Belastingadviseurs, bij welke beroepsvereniging ons kantoor is aangesloten.

 

 

Nieuwe vorm aangifte erfenis en schenking

 

Wanneer u een schenking of een erfenis krijgt, bent u verplicht hiervan aangifte te doen bij de belastingdienst. Tot het einde van 2016 kon u zelf kiezen in welke vorm u dat deed, maar dit is veranderd per 1 januari 2017. Verder lezen

 

 

Energiezuinig, duurzaam plus fiscaal voordeel

 

Wanneer u wilt investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie, dan kunt u in aanmerking komen voor fiscaal voordeel. Wanneer u grond beschikbaar hebt, kan dit bijvoorbeeld door zonnepanelen in veldopstelling, aangesloten op het midden- of hoogspanningsnet. Verder lezen

 

 

Zijn uw vrijwilligers verzekerd?

 

Mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor uw organisatie doen daarmee werk dat aansprakelijkheidsrisico’s met zich mee kan brengen. Verzekeren? Het is belangrijk eerst de risico’s voor uw organisatie en uw vrijwilligers in kaart te brengen. Verder lezen

 

 

Voorkom kosten door frauduleuze werknemers

 

Frauduleus handelen door werknemers kost het bedrijfsleven heel veel geld. Na identificatieplicht is het screenen van personen dan ook cruciaal, maar hoever moet en mag u daarin gaan? Verder lezen

 

 

Wetsvoorstel pensioen eigen beheer in de wacht

 

Een dag voor het ingaan van het Kerstreces heeft staatssecretaris Wiebes van Financiën de Eerste Kamer verzocht de stemming aangaande het wetsvoorstel Uitfasering Pensioen in Eigen Beheer (en overige fiscale pensioenmaatregelen) uit te stellen. Verder lezen

 

 

Tarieven kunnen ANBI-status bedreigen

 

Uw vereniging kan in aanmerking komen voor het predicaat ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI) wanneer zij aan een aantal voorwaarden voldoet. Deze status heeft een aantal (fiscale) voordelen. Daar is veel meer over te vertellen dan hier mogelijk is. Verder lezen

 

 

Akte van levering geen factuur voor de btw

 

Wanneer een ondernemer aan een andere ondernemer een document doet toekomen waarin een betaling wordt gevorderd, heeft dit document voor de btw de status van factuur. Na een recente uitspraak van de Hoge Raad geldt dit niet voor een notariële akte van levering.
Verder lezen

 

 

Belastingdienst en uw uitvaartverzekering

 

Met ingang van afgelopen 1 januari hebben natura-uitvaartverzekeraars een zogeheten renseigneringsverplichting. Dit houdt in dat verzekeraars de plicht hebben de Belastingdienst te informeren over opgebouwd kapitaal wanneer dit groter is dan €6977, omdat dit wordt gezien als extra spaarbedrag. Verder lezen

 

 

Meer pensioen dan nodig

 

Ongeveer één op de zeven Nederlanders reserveert geld als aanvulling op het pensioen. In veel gevallen is dat niet nodig. Wanneer AOW, opgebouwd pensioen, spaargeld en eventuele eigen woning bij elkaar worden opgeteld, heeft ongeveer de helft van de Nederlanders na pensionering meer te besteden dan nu. Verder lezen

 

 

Verbetering betaalgedrag grote bedrijven stagneert

 

Het midden- en kleinbedrijf (MKB) heeft nog altijd te kampen met slecht betaalgedrag van grote bedrijven. In het derde kwartaal van dit jaar werd het betaalgedrag voor het eerst in twee jaar zelfs wat minder. Informatieleverancier Graydon heeft dit uitgezocht. Voor ondernemers in het MKB is dit uiteraard geen goed nieuws. Verder lezen

 

 

Vergoedingen bestuursleden stichting en vereniging

 

Wanneer u als vrijwilliger een stichting of vereniging bestuurt, kunt u net als alle andere vrijwilligers uw onkosten voor dat werk vergoed krijgen. U kunt werkelijk gemaakte en aangetoonde kosten vergoed krijgen, of u krijgt een forfaitaire vergoeding: een vast bedrag voor kosten, zonder dat u deze hoeft aan te tonen (scheelt gedoe met bonnetjes). Verder lezen

 

 

Slecht voorbereide overdracht kan DGA veel geld kosten

 

Als DGA kunt u om diverse redenen af willen van uw zakelijke beslommeringen. U kunt dan uw aandelen en het bestuur van uw BV overdragen aan een derde. Maar wanneer u uw zaken niet op orde hebt en u hebt de bevoegdheid van uw opvolger niet getoetst, kan dit financieel slecht uitpakken. Verder lezen

 

 

Subsidie duurzame inzetbaarheid werknemers

 

Recent is de subsidieregeling ESF (Europees Sociaal Fonds) Duurzame Inzetbaarheid voor 2016/2017 gepubliceerd. De subsidie is bedoeld voor het inschakelen van een externe adviseur om duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen. De ondersteuning door het ESF is maximaal €10.000. Verder lezen

 

 

Geen DBA-boetes voor goedwillende ondernemers

 

Geruststellend bericht uit Den Haag: mocht u als goedwillende ondernemer fouten maken in het kader van de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) – waarin de VAR is afgeschaft en modelovereenkomsten zijn ingevoerd – dan legt de Belastingdienst geen boetes op. Dit heeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) gezegd. Verder lezen

 

 

Hobbyist of ondernemer?

 

Wanneer u als hobby bijvoorbeeld het opknappen van fietsen hebt en u verkoopt die fietsen via internet (dus relatief eenvoudig registreerbaar): bent u voor de Belastingdienst dan hobbyist of ondernemer? Bij welk aantal fietsen per jaar verandert u van hobbyist in ondernemer?

Verder lezen

 

 

Prinsjesdag 2016 - belastingplan 2017

 

Met mooi weer en geheel in stijl van openheid en transparantie arriveerden de koning Willem-Alexander en koningin Maxima in de glazen koets op het Binnenhof om ons te trakteren op een positieve troonrede. Verder lezen

 

 

Leaseauto en andere baan

 

Wanneer u een ‘auto van de zaak’ krijgt, tekent u normaal gesproken een overeenkomst. Daarin staat onder andere dat de kosten, die verbonden zijn aan het tussentijds beëindigen van het leasecontract, voor uw rekening zijn. Verder lezen

 

 

Huurkosten toegestaan als aftrekpost ondernemers

 

Wanneer u ondernemer bent en een deel van uw werkzaamheden uitvoert vanuit uw huurhuis, mag u de huur opvoeren als fiscale aftrekpost. Dit heeft de Hoge Raad onlangs bekendgemaakt. Verder lezen

 

 

Bijtellingspercentages

 

Wat betreft het bijtellingspercentage van een ‘auto van de zaak’ gaat er het een en ander veranderen. Nu bestaan er vier bijtellingsvarianten, van 4 tot 25%. Dat zijn er met ingang van 2017 nog twee: een reguliere bijtelling van 22% en voor nul-missieauto’s 4%. Verder lezen

 

 

Pensioenregelingen gaan veranderen

 

Afgelopen juni is de Wet Verbeterde Premieregeling aangenomen door de Eerste Kamer. Verwacht wordt dat de wet vanaf 1 september van kracht is. Hierdoor wijzigt onder andere de Pensioenwet. Verder lezen

 

 

Elektronisch deponeren jaarrekening bij Kamer van Koophandel verplicht vanaf boekjaar 2016

 

Vanaf boekjaar 2016 kunnen deponeringsplichtige bedrijven de jaarrekening alleen elektronisch deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit betekent dat de jaarrekening niet meer op papier aangeleverd kan worden vanaf boekjaar 2016. Verder lezen

 

 

Schenk een ton belastingvrij

 

Vanaf 2017 wordt de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning verruimd. De verruiming is structureel en betreft: een verhoging van de vrijstelling naar € 100.000, het kunnen spreiden van de schenkingsvrijstelling over drie jaren en het vervallen van de eis dat de schenking moet plaatsvinden tussen ouder en kind. Verder lezen

 

 

Download hier de fiscale eindejaarstips van 2015 / 2016

 

© 2015 MK

 Privacyverklaring - Disclaimer - Website by Hamers